A pośród pól i łąk jest piękna wieś. Ach, wierzaj mi. Ta wieś jest piękna wieś Góralice, od lat ja mieszkam w niej, bo kocham ją....

Strona Główna
Rodowód nazwy wsi
Historia Góralic
Kościół p.w. Św. Stanisława
Ołtarz przy kościele  
Kapliczka, krzyż
Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
Świetlica wiejska
Kółko Rolnicze
Zryw-klub sportowy
Przedszkole
Zakończenie
FORUM

 

Zapraszam do odwiedzenia
Prezentacje multimedialne
 

Świetlica wiejska

 

W 1952 roku powstała świetlica w Góralicach, której kierowniczką była pani Zuzanna Warchoł, która wcześniej ukończyła kurs. Świetlica wiejska mieściła się w klubie wiejskim. Pomimo wielu trudności świetlica powstała. Początkowo było ciężko jednak z czasem pani Zuzanna Warchoł otrzymała na wyposażenie: kilka gier świetlicowych, prasę polityczną, popiersia i portrety przywódców naszego kraju i ZSRR. W ramach pracy świetlicy działały koła: wokalne i teatralne. Młodzież aktywnie działała, przygotowywała sztuki z repertuaru Aleksandra Fredry-Śluby panieńskie, Gabrieli Zapolskiej- Moralność Pani Dulskiej oraz utwory literatury rosyjskiej Gogola i Czechowa. Korzystano także ze skeczów współczesnych autorów i twórczości własnej. Sztuki były wystawiane w sali jak również w sąsiednich miejscowościach: Rosnowie, Dłusku, Rowie i nawet w Kozielicach. Młodzież chętnie uczestniczyła w przygotowywaniu inscenizacji, w różnych grach i zabawach świetlicowych, zajmując m.in. I miejsce w turnieju powiatowym. W 1953 roku zespół otrzymał Wyróżnienie Ministra Kultury.

 

 

 

 

 

 

 


Nasi partnerzy: lustige pps - funpps | Życzenia urodzinowe | Prezentacje multimedialne |